Prva međunarodna konferencija pod nazivom „Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo“, održana je  u Beogradu, u hotelu "Best Western Šumadija", u periodu od 12-14. decembra 2012. godine. Konferenciju je organizovala Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda u saradnji sa Internacionalnim istraživačkim institutom za socijalno preduzetništvo i ekonomski razvoj (IRISEED), Birmingem, Velika Britanija, Fakultetom za ekonomiju i menadžment, Northwest A&F University,Yangling, Shaanxi – Kina i Fakultetom za preduzetništvo,Univerzitet u Teheranu, Iran.
 
Organizatori su se potrudili da dovedu veliki broj učesnika koji su imali svoje prezentacije u okviru plenarnih i tematskih sesija. U vezi sa tim, Konferencija je okupila preko 250 stručnjaka iz oblasti ekonomije, menadžmenta, preduzetništva, marketinga, informacionih tehnologija, prava, koji su u svojim izlaganjima ukazali na najznačajnije probleme koji se odnose na oblast zapošljavanja, obrazovanja i preduzetništva.

Pored radova učesnika iz Srbije, radove za konferenciju poslali su i autori iz Irana, Bugarske, Turske, Zimbabvea, Nigerije, Rumunije, SAD-a, Perua, Mađarske, Austrije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, itd. Takođe, konferenciji su prisustvovala čak tri akademika: prof. dr Mirjana Radović-Marković, prof. dr Radmila Grozdanić i prof. dr Slavko Karavidić. Pored  predstavnika velikog broja univerziteta i škola na konferenciji su učestvovali i predstavnici Narodne banke Srbije i drugih poslovnih banaka, Ministarstva odbrane Republike Srbije, Instituta ekonomskih nauka i drugih institucija.
 
Glavni cilj konferencije bio je da se kroz izlaganja stručnjaka iz teorije i prakse koji se bave navedenim problemima dođe do zaključka o tome na koji način može da se doprinese porastu zapošljavanja, poboljšaju kvaliteta obrazovanja i razvoju preduzetništva u Srbiji i zemljama regiona.

Od tada pa do danas održano je ukupno osam konferencija za zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo, čime je ova tradicija nastavljena u sve većem obimu i sa sve većim brojem prisutnih kako su godine tekle.

Konferencija treba da posluži kao dobra platforma za razmenu međunarodnih iskustava i dobre prakse usmerene na smanjenje visokih stopa nezaposlenosti i podsticanje zapošljavanja preko većeg dinamizma u razvoju privatnog preduzetništva, kako na nivou nacionalnih ekonomija tako i u globalnim okvirima.

Pomaže da se razmotre različite mogućnosti i domeni razvijanja preduzetničkih firmi.

Omogućava da se odredi u kom pravcu treba da se razvijaju nove strategije preduzetničkog obrazovanja kako bi se podstakla kreativnost, razvoj individualnosti, kreativnog i logičkog mišljenja što su važni preduslovi podsticanja preduzetničkih inicijativa u praksi. Otvaraju se mogućnosti preispitivanja bolje sinergije izmedju naučnih i obrazovnih institucija sa poslovnim okruženjem.

Obrazovanje, zapošljavanje i preduzetništvo predstavljaju važno trojstvo između kojih postoji veza koja se ogleda u činjenici da je privatno preduzetništvo generator kreiranja novih poslova i zapošljavanja, a da se kroz preduzetničko obrazovanje razvijaju preduzetničke kompetencije koje poslovne ideje treba da pretvore u realnost i preduzetničke aktivnosti učine uspešnijim.