Škola gde je vaša budućnost na prvom mestu

 

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (VŠPEP) nastala je iz potrebe tržišta za kvalitetnim, visokoobrazovanim, praktičnim znanjima potkovanim i sposobnim stručnjacima iz oblasti poslovne ekonomije, preduzetništva, finansija, bankarstva i osiguranja. Predstavlja školu koja svoje studente osposobljava za samostalno vođenje posla, rešavanje problema i uspešno poslovanje. Akcenat je na sinergiji tradicionalnog učenja, inovacija savremenog doba, kvaliteta nastavnog programa i brzine usvajanja novih veština i sposobnosti u oblasti delanja. Nastavni programi prate svetske tokove i trendove kako bi studenti već i tokom studija postigli konkurentnost na domaćem i inostranom tržištu rada. Podrška realizaciji ovakvog pristupa obrazovanju je iskusno i visokoobrazovano nastavno osoblje, male mentorske grupe, dinamika učenja koja prati i poštuje individualnost i interesovanja svakog studenta radi što boljeg i efikasnijeg usvajanja neophodnih znanja, kao i organizovane prakse u vodećim bankarskim i privrednim organizacijama i institucijama u zemlji i šire.

 

U službi vaših interesa - naša misija i vizija

 

Učenje je celoživotni proces. Zato je naša želja da vam omogućimo čvrst i siguran temelj na kom ćete graditi svoju uspešnu budućnost. Stvarajući i šireći svoja znanja u oblasti za koju se školujete nećete svoj život prepustiti slučaju već ćete ga zgrabiti sigurnim stiskom i usmeriti ka vrhu. Naša misija je da vam u tome pomognemo. Putem kvalitetno osmišljenog i realizovanog nastavnog programa prenećemo vam najvažnije veštine i znanja koja će od vas stvoriti lidere današnjice i osigurati vam uzlaznu putanju uspeha.Nakon manje od decenije od nastanka uspeli smo da postanemo i ostanemo visoko cenjena, tražena i rado birana obrazovna institucija sa konstantnom tendencijom napretka i razvoja. Trudimo se da idemo u korak sa vremenom, tehnološkim dostignućima i sveobuhvatnim promenama u struci kako bismo vam pružili obrazovanje kakvo zaslužujete.

 

Šta vas očekuje u Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo?

 

Naši nastavni programi osmišljeni su u skladu sa principima i standardnima Bolonjske deklaracije sa akcentom na visoki kvalitet nastave i usaglašenost sa sličnim studijskim programima fakulteta i univerziteta u Evropskoj uniji. Plan i program se oslanja na najnovija naučna i stručna saznanja iz svih oblasti poslovne ekonomije, preduzetništva, finansija, bankarstva i osiguranja i realizuje povezivanjem teorije i prakse kroz raznovrsne analize slučaja. Sastoji se od obaveznih i izbornih predmeta, kako bi se prilagodio preferencama svakog studenta. Poštuju se želje i potrebe studenata koji zajedno sa predavačima učestvuju u kreiranju i realizaciji celokupnog nastavnog procesa.Imamo dugogodišnju saradnju sa vodećim fakultetima i univerzitetima širom sveta što našim studentima pruža mogućnost razmene ideja, mišljenja i dobijanje novih saznanja od stranih predavača koji su naši dragi i česti gosti. Uz to, pored formalnog obrazovanja organizujemo i neformalne obuke i treninge za dodatno usavršavanje naših studenata. Uz saradnju sa Akademijom za poslovnu edukaciju i socijalne veštine iz Beča, našim studentima omogućavamo da polažu za sertifikate 1st Business Certificate® i 1st Social Competence Certificate® nakon čega dobijaju i diplomu Akademije za poslovnu edukaciju i poslovne veštine 1BC, sertifikovane od EU, iz različitih oblasti (komunikacija, marketing, menadžment ljudskih resursa, poslovno pravo, računovodstvo) ili 1SC za trening Uspešno pregovaranje.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo školuje studente po studijskim programima, i to za:

nakon čega se stiče ukupno 300ESPB bodova.

 

Akreditacija

 

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo dozvolu za rad dobila je 2008. godine, izdatu od strane Ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje. Svi studijski programi Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu i visokoškolskih jedinica van sedišta, u Jagodini, Čačku i Loznici akreditovani su od strane Komisije za akreditaciju Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.