Sistem za anketiranje studenata dostupan je online na adresi studentskog servisa (http://student.vspep.edu.rs). Za pristup sistemu potrebna je Internet konekcija i web čitač (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera i sl.). Anketi možete pristupiti sa računara ili mobilnog telefona/tablet.

Prijava na studentski servis

Prikazuje se stranica za unos korisničkog imena i lozinke za studente. Uneti broj indeksa i lozinku (lozinka je poslednjih šest cifara Vašeg matičnog broja) u predviđena polja i pritisnuti taster PRIJAVA.

Početna stranica studentskog servisa

Korisnički interfejs studenstskog servisa podeljen je u pet glavnih delova: 1. Zaglavlje, 2. Ispiti, 3. Raspored ispita, 4. Raspored predavanja, 5. Download.

  1. U zaglavlju se prikazuju osnovni podaci studenta: Ime i prezime, broj indeksa, smer i godina studija.
  2. U delu sa ispitima student može videte položene ispite, kao i sve ispite izabranog programa studija.
  3. Raspored ispita se nalazi sa leve strane. Tu su izlistani prijavljeni ispiti u sledećem ispitnom roku.
  4. Raspored predavanja I vežbi su u stupcu sa desne strane. Raspored se odnosi na aktuelni semester studija.
  5. U Download sekciji su materijali sa predavanja i vežbi: Prezentacije, teme za seminarski, pitanja za kolokvijum itd.
    Takođe, ovde možete videti rezultate kolokvijuma i testova.

Anketa

Anketa je anonimnog karaktera. Link za anketu je crveni prozor koji se otvorio na sredini ekrana, klikom na isti možete pristupiti
popunjavanju.

Uputstvo za popunjavanje studentske ankete