Studenti na različitim nivoima školovanja imaju obavezu da napišu, urede i odbrane određene stručne i naučne radove. S tim u vezi, metodološke podloge za pisanje stručnih i naučnih radova namenjene su studenima Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu (VŠPEP) radi lakše i brže izrade radova koji će po sadržaju, metodologiji i tehničkom uređenju odgovarati zahtevima za određenu vrstu završnih radova.

POJAM I SVRHA PISANJA STRUČNIH I NAUČNIH RADOVA

Stručni radovi su vrsta pisanih radova aplikativnog karaktera, što govori da je njihova svrha u prikupljanju, objašnjavanju, proveravanju i vrednovanju poznatih činjenica, informacija i teorija, kao i u sagledavanju njihove primene u struci. Postoji više vrsta stručnih radova: seminarski, završni i diplomski radovi.

Seminarski rad je najjednostavnija vrsta radova. Njime se obrađuje određena tema ili neko složenije pitanje teorijskog ili praktičnog karaktera. Izradom seminarskog rada studenti produbljuju znanja, razvijaju sposobnost akademske pismenosti i saopštavanja svojih misli, ideja i znanja.

Završni ili Projektni rad je stručni rad koji studenti pišu na osnovnim akademskim studijama koje traju tri godine (180 ESPB). Tema rada treba da bude jasno definisana, sadržajno odmerena i usklađena sa mogućnostima studenata da datu temu obrade na zahtevanom stručnom nivou.

Diplomski rad je završni rad na osnovnim akademskim studijama koje traju četiri godine (240 ESPB). Njime se proverava stručna kompetencija, sistematičnost prikazivanja postojećih znanja u nauci i osposobljenost studenata za samostalni rad. Diplomskim radom student može da pokaže osposobljenost za rešavanje praktičnih problema. Zato je ova vrsta rada po obimu šira od završnog rada. Naučni radovi mogu da budu naučno-saznajni i aplikativni. Pri tome se, u oba slučaja, primenjuju naučne metode. Zato se u ovu kategoriju radova može svrstati i master rad.

Master rad je završni rad master akademskih studija koje traju jednu (60 ESPB) ili dve godine (120 ESPB). Master rad je samostalni rad u kome student detaljno analizira odabranu temu primenom naučnih metoda i tehnika i time dokazuje da je uspešno savladao nastavni plan i program master akademskih studija, stekao potrebno znanje i osposobio se za njegovu primenu. Master rad u metodološkom, analitičkom, stilskom i jezičkom smislu treba da bude na višem nivou složenosti od diplomskog rada. Master rad mora da poseduje originalnost, potpunost, pouzdanost, preciznost, kritičku analizu i naučnu proverljivost stavova i rezultata koje student iznosi u radu.

 

Instrukcije za pisanje stručnih i naučnih radova (pdf)

Instrukcije za pisanje stručnih i naučnih radova