Ispitni rokPeriod prijave (od – do)Početak ispitnog roka
JANUAR30. novembra - 8. decembra 2020. god.15. januar 2019. god.
APRIL01.-07. marta 2021. god.01. april 2021. god.
JUN04.-11. maja 2021. god.01. jun 2021. god.
JUL14.-20. juna 2021. god.01. jul 2021. god.
SEPTEMBAR12.-18. jula 2021. god. 01. septembar 2021. god.
OKTOBAR15.-21. septembra 2021. god.01. oktobar 2021. god.