Pun naziv škole: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Skraćeni naziv škole: VŠPEP
PIB: 105706484
Matični broj: 17737147
Odgovorno lice: Dr Jovan Živadinović
Adresa: Mitropolita Petra 8
Mesto i opština: 11 000 Beograd
Broj telefona/faksa: 011/2762 - 194
E-mail: info@vspep.edu.rs
Odbeznik PDV: DA
Broj evid. Prijave: 419969474
Šifra delatnosti: 8542
Naziv banke i broj računa: Intesa 160 - 336346 - 32
Akreditacija: 612-00-00135/24/2010-04