Izveštaj sa  treće medjunarodne konferencije,“Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo“,15-17 oktobar 2014,

 

Knjiga jedan - Entrepreneurship: Factors affecting small-scale business performance and development PDF
Knjiga dva - Economic growth and suistainable development challenges: Serbia and western balkan countries PDF
Knjiga tri - Linkages between education and employment PDF
Knjiga četiri - Management, marketing and communication: current and future trends PDF
Knjiga pet - Finance, insurance and investment PDF
Book of apstracts PDF

 

Medjunarodna konferencijuja pod nazivom “Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo“, održana je od 15 - 17. oktobra 2014. u hotelu Šumadija. U prisustvu mnogobrojnih učesnika i zvanica, konferenciju je otvorila predsednica Naučnog odbora iste, akad. prof. dr Mirjana Radović-Marković ,a zatim su reč uzeli vlasnik Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP), dr Dušan Cogoljević i direktor prof. dr Goran Kvrgić. Skupu su se zatim obratili dr Dejan Radulović, zamenik ministra Ministarstva za regionalan razvoj i društvenu samoupravu Republike Srbije kao i predstavnici partnerskih univerziteta iz zemlje i inostranstva. U plenarnom delu su učestvovali pored najistaknutijih naših profesora i pisaca predgovora monografija koje su izašle ovim povodom,i profesori iz SAD-a,Turske i Japana.

 

Ovogodišnja konferencija pokrila je najveći broj oblasti do sada, što se ogleda u činjenici da je preko 100 prihvaćenih radova podeljeno u 5 posebnih tematskih monografija po oblastima kojima se bave:

 

  1. Preduzetništvo: faktori koji utiču na karakteristike i razvoj malih biznisa
  2. Ekonomski rast i izazovi održivog razvoja: Srbija i zemlje zapadnog Balkana;
  3. Povezanost obrazovanja i zapošljavanja ;
  4. Finansije, osiguranje i investicije;
  5. Menadžment, marketing i komunikacije: sadašnji i budući trendovi;

 

Doprinos ovim oblastima se može videti ne samo iz ovih publikacija ,već i iz plenarnih prezentacija, tematskih sesija, okruglog stola i diskusija iniciranih povodom tema konferencije. Poseban kvalitet konferenciji daju istaknuti naučni radnici iz zemlje i inostranstva, čiji je odaziv iz godine u godinu sve veći. Tako, pored ućesnika iz više od deset zemalja iz Evrope, Amerike, Azije i Afrike, svoje učešće su uzeli i naučni radnici iz regiona. Osim toga, pored tradicionalnih ko-organizatora i prijatelja konferencije, ove godine se broj ko-izdavača proširio i na državni Univerzitet u Sofiji, Bugarska, International College of Interdisciplinary Sciences iz SAD-a i PIM Univerzitet iz Banja Luke, Republika Srpska. Tome sigurno doprinosi i visok kvalitet konferencije, ali i naša potreba da stalno unosimo neke novine i obogatimo je raznim i drugačijim sadržajima svake godine.

Inače, konferenciju su pratili različiti dogadjaji koji su upotpunili njen sadržaj - od konferencije za štampu u Medija centru u Beogradu gde su govorile akad. Radović-Marković i akad. Grozdanić i već tradicionalnog koktela povodom njenog otvaranja, do promocije medjunarodnog časopisa International Review, koji se nalazi u procesu indeksacije na Thomsonovoj listi. Časopis je predstavila njegova glavna urednica akad. prof. dr Mirjana Radović-Marković i najavila nove tematske okvire za 2015. god.

Centralno mesto svakako je pripalo podpisivanju ugovora o medjunarodnoj saradnji sa Ondokuz Mayis Univerzitetom iz Turske, koji je predstavljala prof. dr Hiroko Kedim Kawamoto. Tom činu je prisustvovala i u njemu učestvovala rektorka PIM univerziteta iz Banjaluke ,Republika Srpska prof. Dr Snežana Pantelić-Vujanić.

Pored svega toga što se našlo u Agendi, u cilju prepoznavanja i nagradjivanja naučne izvrsnosti, organizator konferencije, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, je, tradicionalno, izabrala najbolji naučni rad i nagradila njegove autore. Ove godine su laureati bili Siniša Miletić i Marijana Žiravac Mladenović, sa radom ʺImpact of Global Financial Crisis on Exchange Rate Volatility: A Comparison Between Developed and CEEC Countriesʺ. U ovom radu autori su izložili primenu GARCH metodologije u modeliranju uslovne varijanse prinosa posmatranih deviznih kurseva, kao i uticaj globalne finansijske krize na devizne kurseve razvijenih i zemalja centralne i istočne Evrope.

Na kraju, kao predsednica naučnog odbora sa zadovoljstvom zaključujem ovaj izveštaj zbog činjenice da je pomenuti dogadjaj ispunio zacrtane ciljeve i očekivanja svih nas, koji su uzeli svoje učešće u njemu.

 

www.eee-conference.com