Studenti koji se upisuju na akademske i master studije na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo potpisuju Ugovor o studiranju, koji reguliše uslove studija i način plaćanja školarine.

Visoka škole PEP ima jasnu viziju o svojoj ulozi u unapređenju nivoa kvaliteta akademskog obrazovanja u Srbiji, kao i o planskoj usmerenosti na potrebe društva i savremene obrazovne tendencije. PEP svoju delatnost obavlja kroz ostvarivanje osnovnih i master studija iz više naučnih i stručnih oblasti: Poslovna ekonomija i preduzetništvo, Finansije, bankarstvo i osiguranje i Pravo.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Škola poštuje principe visogok obrazovanja, akademske slobode i integritet, i pravo na visoko obrazovanje koje imaju sva lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

Naša vizija se zasniva na ideji da kontinuirano radimo na osavremenjivanju studijskih programa koji su atraktivni, moderni i koji pružaju inovativne pristupe u procesu nastave i učenja, a sve sa namerom da svojim studentima obezbedimo konkurentnost kako na domaćem, tako i na svetskom tržištu rada.

 

Ugovor sa studentima za osnovne akademske studije:

Preuzmite primer ugovora - osnovne

 

Ugovor sa studentima za master akademske studije:
Preuzmite primer ugovora - master