Studijski program osnovnih akademskih studija FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE


R.b.

 

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

Nastavnik

P

V

PRVA GODINA

 

1.

Makroekonomija

I

O

3

3

8

Momirović Dragan

2.

Poslovna informatika

I

O

2

2

7

Đorđević Gordana

3.

Poslovna ekonomija

I

O

3

3

8

Karavelić Zoran

4.

Menadžment

I

O

2

2

7

Čukanović Karavidić Marija

5.

Matematika za ekonomiste

II

O

3

3

8

Milošević Mimica

6.

Monetarna ekonomija

II

O

3

3

8

Ristanović Vladimir

7.

Sociologija

II

O

2

2

7

Pavić Žarko

8.

Engleski jezik 1

II

O

2

2

7

Moretić Mićić Snežana

Ukupno

40

60

 

 

DRUGA GODINA

 

9.

Menadžment ljudskih resursa

III

O

3

3

8

Pavić Žarko

10.

Finansijska tržišta

III

O

3

3

8

Šljivić Slavoljub

11.

Marketing

III

O

2

2

7

Dimitrijević Ljiljana

12.

Engleski jezik 2

III

O

2

2

7

Moretić Mićić Snežana

13.

Poslovno pravo

IV

O

3

3

8

Radulović Zoran

14.

Ekonomska statistika

IV

O

2

2

7

Milošević Mimica

15.

Finansijsko računovodstvo

IV

O

3

3

8

Vojteški Kljenak Dragana

16.

Predmet izbornog bloka 1

IV

I

2

2

7

 

 1. Menadžment infomacioni sistemi

 

 

 

 

 

Đorđević Gordana

 1. Menadžment malih i srednjih preduzeća

 

 

 

 

 

Vujičić Slađana

Ukupno

40

60

 

 

TREĆA GODINA

 

17.

Bankarsko poslovanje

V

O

3

3

8

Ristanović Vladimir

18.

Preduzetništvo

V

O

3

3

8

Kastratović Edita

19.

Predmet izbornog bloka 2

V

I

2

2

7

 

 1. Poslovno planiranje

 

 

 

 

 

Radić Vlado

 1. Upravljanje investicijama

 

 

 

 

 

Gavrilović Milan

20.

Predmet izbornog bloka 3

V

I

2

2

7

 

 1. Upravljanje proizvodnjom i kvalitetom

 

 

 

 

 

Gavrilović Milan

 1. Elektronsko poslovanje

 

 

 

 

 

Skorup Ana

21.

Fiskalna ekonomija

VI

O

2

2

7

Karavelić Zoran

22.

Osnovi finansijskog menadžmenta

VI

O

3

3

8

Kastratović Edita

23.

Predmet izbornog bloka 4

VI

I

2

2

7

 

 1. Međunarodna ekonomija

 

 

 

 

 

Ristanović Vladimir

 1. Ekološki menadžment

 

 

 

 

 

Vujičić Slađana

24.

Osiguranje

VI

I

3

3

8

Piljan Ivan

Ukupno

40

60

 

 

ČETVRTA GODINA

 

25.

Upravljanje rizicima u osiguranju

VII

O

4

4

8

Piljan Ivan

26.

Predmet izbornog bloka 5

I

O

2

2

7

 

 

1.  Ekonomija kapitala i finasiranje razvoja

 

 

 

 

 

Ristanović Vladimir

 

2.  Radno pravo

 

 

 

 

 

Radulović Zoran

27.

Akcionarstvo i hartije od vrednosti

VII

O

4

4

8

Gavrilović Milan

28.

Korporativne finansije

VII

O

3

3

7

Beslać Milan

29.

Mikroekonomija

VII

O

3

3

 

Momirović Dragan

30.

Ekonomija socijalnog, penzionog i zdravstvenog osiguranja

VIII

O

4

4

8

Karavelić Zoran

31.

Završni rad

VIII

I

 

 

15

 

Ukupno =

40

60

 

 

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =

160

 

 

 

Ukupno ESPB u svim godinama studija  =

240

 

 


Idealan spoj znanja za visokoplaćenu karijeru

Kako su finansije osnovno sredstvo za rad svakog preduzeća, tako je upravljanje njima od velikog značaja za postizanje ciljeva tog preduzeća. Da bi se uspešno obavljao ovaj posao, neophodna je primena posebnih poslovnih strategija i veština za razvoj preduzeća uz adekvatno korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija. Ostvarivanje profita u velikoj meri zavisi od poznavanja i prepoznavanja investiciono isplativih projekata, kao i sigurnosti i stabilnosti vođenja i praćenja novčanih tokova preduzeća. Iz tog razloga, uspešna preduzeća, ali i ona koja teže uspehu, sve više resursa ulažu upravo u finansijski sektor, dok su finansijski stručnjaci među najtraženijim i najplaćenijim zanimanjima na domaćem, ali i inostranom tržištu.

Kada finansijskim znanjima dodate edukaciju i rad u popularnim oblastima bankarstva i osiguranja sa deficitarnim zanimanjima, dobijate nepogrešivi recept sigurnog uspeha i karijere strogo usmerene ka vrhu. Želite uspešnu budućnost? Krenite ka njoj već danas.

Sa završenim osnovnim akademskim studijama smera Finansije, bankarstvo i osiguranje dobićete osnovna znanja i veštine iz oblasti poslovne ekonomije, menadžmenta, poslovne informatike, marketinga, engleskog jezika, poslovnog prava, sociologije i preduzetništva, ali i specifična znanja i veštine iz okvira ključnih odrednica finansijskog, bankarskog poslovanja i osiguranja, kao i drugih ekonomskih disciplina u zavisnosti od izbornih predmeta na koje se odlučite tokom studija. Steći ćete sposobnosti za analizu i sintezu poslovnih problema, predviđanje rešenja i posledica i u skladu sa tim donošenje adekvatnih odluka, ovladavanje metodama, postupcima, procesima u istraživanju, identifikovanju i rešavanju problema u okviru finansija, bankarstva i osiguranja, razvoj kritičkog i samokritičkog razmišljanja i postupanja u poslovanju, uspešnu poslovnu komunikaciju, timski rad, primenu stečenog znanja, kao i etičko postupanje u poslovanju. Osposobićete se za temeljno poznavanje i razumevanje relevantnih stručnih disciplina i ovladati znanjima i veštinama finansijskog, bankarskog i osiguravajućeg poslovanja. Znaćete da upravljate ljudskim resursima, kao i rizicima u poslovanju i da rešavate konkretne probleme u poslovanju uz korišćenje naučnih metoda i postupaka. Razumećete interakciju između poslovnih fenomena i povezivati i primenjivati relevantna znanja iz različitih oblasti u svom poslovanju. Uz korišćenje IT tehnologija, pratićete, usvajati i primenjivati novine u struci. Uz znanja savremenog menadžmenta znaćete da upravljate malim, srednjim i velikim preduzećima i institucijama na različitim nivoima.

Stičete kompetencije koje su prepoznatljive odrednice profesije i zanimanja sa kojima ćete moći da:

 • Svoja znanja primenite u različitim sferama poslovnog i društvenog delovanja
 • Zaposlite se u finansijskoj, bankarskoj i sferi osiguranja, kao i drugim sferama privrede
 • Obavljate referentske poslove u oblasti ekonomije, finansija, bankarstva, osiguranja i sl.
 • Obavljate menadžerske poslove od najnižeg nivoa do nivoa sektora finansijskih poslovnih funkcija u poslovnom sistemu, banci, osiguravajućoj ili brokersko-dilerskoj kući, revizorskoj kompaniji ili drugoj finansijskoj organizaciji
 • Poslujete sa preduzećima i obavljate kreditne, devizne i brokerske poslove, poslove platnog prometa, osiguranja, reosiguranja i sl.
 • Stečena znanja koristite na srednjem i operativnom nivou upravljanja, kroz integraciju, koordinaciju i kontrolu rasta i razvoja vrednosti poslovnog subjekta

Uzmite svoj život u svoje ruke, što pre. Načinite prvi korak već danas. Popunite svoju prijavu i upišite osnovne akademske studije na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje.

 

Posetite nas na nekoj od naših lokacija. Možete nas pozvati svakog radnog dana između 9 i 18 časova na tel. 011/2762 194, u Čačku na 032/347-102, Jagodini 035/240-950, Loznici 063/10-27-781 i zakazati sastanak sa našim predstavnicima u vašem gradu kako biste dobili sve dodatne informacije o upisu i uslovima studiranja. Pišite nam na info@vspep.edu.rs. Za sva pitanja, stojimo vam na raspolaganju.