Prednosti studija na daljinu

Naslovna stalne vesti

Pitate se šta se dobija, a šta gubi studiranjem na daljinu? Da li se diplome razlikuju, zbog čega se ljudi umesto pohađanja studija na fakultetu ili visokoj školi opredele za e-learning način studiranja? Saznajte sve o studijama na daljinu na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo.

U Srbiji su studije na daljinu dozvoljene i to prema Zakonu o Visokom obrazovanju koji između ostalog kaže - Visokoškolska ustanova može izvoditi studijski program na daljinu, u skladu sa dozvolom za rad.

Predrasuda je da se studiranjem na daljinu ne može steći isti nivo znanja kao i prilikom studiranja na uobičajeni način. Državnim Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova je to propisano i kroz ovaj tip učenja imaćete takoreći sadržaj koji imaju i studenti koji studiraju na uobičajeni način, a sad, koliko će to znanje biti prihvaćeno zavisi samo od vas.

Prednosti e-learninga za polaznike su mnogobrojni, pre svega poštuju vaše vreme, jer birate period tokom dana kada najbolje funkcionišete i uspešnije radite, a online program je vrlo fleskibilan i dopušta Vam da vreme učenja odredite sami.

Kod Online programa imate mogućnost da sami odaberete mesto koje Vam najviše odgovara za učenje ili održavanje nastave, da izaberete ambijent u kojem se lakše i bolje koncentrišete. Takođe, možete da najbolje ovladate željenim gradivom i da steknete nova znanja, bez obzira gde se nalazite. 

Konstantna dostupnost materijala i neograničena mogućnost ponavljanja gradiva je takođe jedna od prednosti e-learninga. 

Diplome koje dobijate ovim putem se ni po čemu ne razlikuju od bilo kojih diploma koje bi dobili da ste završili studije na regularan način - apsolutno su iste.

Ispiti se, pak, ne mogu polagati na daljinu. Srpsko zakonodavstvo ne priznaje drugi način polaganja predispitnih i ispitnih obaveza, osim fizičkog prisustva studenata u samoj ustanovi. Ovaj vid polaganja predstavlja određeni nivo zaštite, jer se poništava mogućnost varanja na ispitu, a ocene su isto toliko validne kao i kod „normalnog“ studiranja.

Upis na studije na daljinu na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo se vrši kad i regularan upis. Pravila za sticanje upisa su ista kao i za upis na bilo koje studije, a to je završena srednja škola i položen prijemni ispit.