Kutija za predloge i sugestije studenata

Naslovna stalne vesti

Poštovani studenti, u cilju da poboljšamo kvalitet usluga koje vam nudimo, a samim tim i nivo zadovoljstva vas kao korisnika tih usluga, postavili smo kutiju u koju možete priložiti sve vaše ideje, predloge ili zamerke u vezi studiranja na VŠ PEP.

Kutija se nalazi ispred studentske službe u Beogradu, ul. Mitropolita Petra 8, tako da bude pristupačna i vidljiva svim studentima. Naši studenti imaju mogućnost da u svakom trenutku prilože svoja razmišljanja za koja smatraju da mogu biti od koristi u daljoj saradnji student-škola i to potpuno anonimno. 

Radujemo se vašim predlozima, a pri razmatranju one konstruktivne ćemo i usvojiti.