ISTRAŽIVANjE O UTICAJU PANDEMIJE NA POSLOVANjE U SRBIJI: Najveći udar na mala preduzeća

Zanimljivosti

Kriza je ozbiljno finansijski pogodila srpska preduzeća. Više od polovine preduzeća (54%) naglašava da je kriza imala veliki uticaj na njihove finansije i poslovanje, dok 40% procenjuje njen uticaj kao srednji. Mala preduzeća su donekle jače pogođena krizom, naročito ona sa do 10 zaposlenih.

Ovo je jedan od zaključaka istraživanja koje je sprovela Unija poslodavaca Srbije (UPS), uz tehničku podršku Međunarodne organizacije rada (MOR) i u partnerstvu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Istraživanje je organizovano od 7. do 30. aprila 2020. godine i obuhvatilo je 462 preduzeća, od čega je njih 400 u potpunosti popunilo upitnik. Istraživanje među poslodavcima sprovedeno je kako bi se procenio uticaj pandemije COVID-19 na aktivnosti preduzeća u Srbiji.

Istraživanje je pokazalo da je pandemija COVID-19 ostvarila umereno negativan efekat na poslovanje. Najmanju otpornost pokazala su preduzeća do 10 zaposlenih, odnosno preduzeća u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, transportu, prometu nekretnina i u tekstilnoj industriji.

Prema iskazima datim u upitniku, nešto manje od trećine preduzeća u Srbiji oporaviće se od krize u roku od mesec dana, dok poslodavci retko razmatraju privremeno ili trajno zatvaranje. Pored toga, trećini preduzeća (i nešto više), biće potrebno od jedan do tri meseca za oporavak, dok će se trećina oporaviti za tri do šest meseci

Najteži udar pretrpeo je sektor ugostiteljstva, jer je većini preduzeća u ovoj oblasti bilo zabranjeno da rade skoro mesec i po dana (od 22. 03. do 01.05.), što je dovelo do potpunog nestanka potražnje i samim tim ozbiljnih problema sa prilivom. Zbog toga 17% ovih poslodavaca razmatra da zatvori preduzeće, verovatno zbog nagomilanih dugova i/ili opšteg osećaja da je oporavak turističkog sektora neizvestan, kao i da će biti poprilično spor.

Prema sprovedenom upitniku, 9% preduzeća već je otpustilo određeni broj zaposlenih, oko 8% planira da to učini u sledećem kvartalu. Oko 57% planiranih otpuštanja će ostati u okvirima 10% ukupnog broja zaposlenih kako zahteva kriterijum za državnu pomoć. Pa ipak, 16% ovih preduzeća će otpustiti skoro trećinu zaposlenih, dok će nešto više od četvrtine otpustiti od 11% do 30%.

„Istraživanje je pokazalo da su preduzeća u većini pozdravila mere koje je preduzela Vlada Srbije, ali i da imaju određene primedbe. Privrednici smatraju da bi u ovom trenutku trebalo ojačati likvidnost preduzeća, potrebno je odložiti naplatu PDV-a i ukloniti uska grla kao što su prevoz radnika na posao, ili procedure sa izvoz i uvoz robe“, kaže Srđan Drobnjaković, direktor Unije poslodavaca Srbije.

Izvor: Nedeljnik