Upravljanje rizicima u osiguranju


Cogoljević Dušan,

Piljan Ivan,

Piljan Tatjana

 

III Izdanje - 2019. god.

Radno pravo


Radulović Zoran

 

V Izdanje - 2019. god.


Akcionarstvo i hartije od vrednosti


Savić Jovan

 

V Izdanje - 2019. god.

Korporativne finansije


Beslać Milan

 

III Izdanje - 2019. god.


Mikroekonomija


Momirović Dragan,

Cogoljević Dušan

 

III Izdanje - 2020. god.

Ekonomija socijalnog, penzionog i zdravstvenog sistema


Gavrilović Milan,

Karavelić Zoran

 

IV Izdanje - 2020. god.