Menadžment ljudskih resursa


Pavić Žarko

 

IV Izdanje - 2019. god.

Finansijska tržišta


Cogoljević Dušan,

Savić Jovan

 

IV Izdanje - 2019. god.


Marketing


Dimitrijević Ljiljana,

Cogoljević Maja

 

IV Izdanje - 2020. god.

Business English with Correspondence 2


Moretić-Mićić Snežana,

Petrić Kruna,

Milivojević Vesna

 

I Izdanje - 2019. god.


Poslovno pravo


Galjak Ilija,

Radulović Zoran

 

IX Izdanje - 2020. god.

Ekonomska statistika


Petrović Živorad

 

III Izdanje - 2019. god.


Finansijsko računovodstvo


Vojteški-Kljenak Dragana,

Šljivić Slavoljub,

Milićević Raica

 

III Izdanje - 2020. god.

Menadžment informacioni sistemi


Živadinović Jovan, 

Medić Zorica

 

VIII Izdanje - 2019. god.


Menadžment malih i srednjih preduzeća


Vujičić Slađana,

Ravić Nenad,

Nikitović Zorana

 

I Izdanje - 2019. god.