Matematika za ekonomiste


Petrović Živorad

 

X Izdanje - 2020. god.

Monetarna ekonomija


Ristanović Vladimir

 

IV Izdanje - 2020. god.


Poslovna informatika


Živadinović Jovan,

Medić Zorica,

Skorup Ana

 

IV Izdanje - 2019. god.

Makroekonomija


Momirović Dragan,

Cogoljević Dušan

 

V Izdanje - 2019. god.


Poslovna ekonomija


Karavelić Zoran,

Njegić Katarina

 

I Izdanje - 2019. god.

Menadžment


Čukanović-Karavidić Marija,

Dragić Milan

 

I Izdanje - 2019. god.


Sociologija


Petković Vlajko

 

II Izdanje - 2020. god.

Business English with Correspondence


Milivojević Vesna,

Moretić-Mićić Snežana,

Petrić Kruna

 

I Izdanje - 2020. god.