U okviru saradnje sa srednjim školama Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (VŠPEP), kao visokoškolska ustanova koja posebna akcenat stavlja na razvoj preduzetničkih sposobnosti i veština vođenja biznisa u realnim uslovima kod mladih, VŠPEP razvila je posebna program omladinskog preduzetništva pod nazivom „Mladi preduzetnik“. Ovim projektom VŠPEP, zajedno sa svojim partnerima iz sveta preduzetništva i biznisa, nastoji da srednjoškolskoj omladini na originalan, praktičan, razumljiv i zanimljiv način približi oblast preduzetništva i biznisa.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (VŠPEP) je renomirana, akreditovana, visokoškolska ustanova akdemskih studija koja već osam godina pruža fakultetsko obrazovanje mladima iz oblasti poslovne ekonomije, preduzetništva, finansija, bankarstva i osiguranja. Kao lider u obrazovanju u oblasti preduzetništva, VŠPEP takođe ispunjava i svoju ulogu društveno odgovorne institucije i u godini preduzetništva u Srbiji i Evropi želi da srednjoškolskoj omladini pomogne u profesionalnoj orijentaciji i izboru, za njih najbolje poslovne budućnosti, a široj društvenoj zajednici i privredi Srbije u obezbeđivanju kvalitetnijih kadrova.

Program predstavlja deo saradnje VŠPEP sa srednjim školama, a sa ciljem da mlade već u srednjoškolskom uzrastu usmeri ka preduzeništvu.

Projekat podrazumeva angažman srednjoškolaca, koji će imati priliku da demonstriraju svoj rad, znanje i kreativnost, realizacijom učeničkih projekata uz mentorsku podršku nastavnika škole i profesora VŠPEP koji će im pružiti odgovarajuće konsultacije i održati prigodna predavanja.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (VŠPEP) zajedno sa svojim poslovnim partnerima organizuje projekat „Mladi preduzetnik, koji se sastoji od sledećih aktivnosti:


AKTIVNOSTI UČENIČKIH TIMOVA

Timovi će biti sastavljeni od učenika srednjih škola koji su pozvani da uzmu učešće na konkursu za identifikaciju poslovne, preduzetničke ideje i njene razrade kroz:

  • Pripremu eseja/poslovnog plana
  • Finansijsku analizu predložene ideje
  • Finansijsku ocenu prihvatljivosti predloga

 

MENTORSTVO

  • Svaki od učeničkih timova će imati po jednog mentora nastavnika škole i profesora VŠPEP koji će ih voditi kroz proces razvoja poslovne ideje i njegove finansijske analize.
  • Pored pomoći koju će pružati učeničkim timovima profesori VŠPEP će u školama u dogovoru sa direktorima, nastavnicima i učenicima povremeno održavati predavanje na dogovorene teme. Profesorima VŠPEP bi se po potrebi teme projekta pridružili menadžeri iz organizacija pokrovitelja projekta.

 

ZAVRŠNI SKUP

Završna ceremonija je kraj interaktivnog procesa na kome će učenički timovi prezentovati njihove projekte, a žiri sastavljen od predstavnika pokrovitelja (banaka, osiguravajućih kuća i drugih kompanija) i profesora VŠPEP izabraće najbolje učeničke radove i proglasiti pobednika. VŠPEP kao organizator Projekta sprovešće završnu ceremoniju dodele nagrada, promociju projekta uz učešće medija i eventualno obezbeđenje generalnog medijskog pokrovitelja projekta. 

Pobednici školskim takmičenja mogu da računaju na učešće na finalnom skupu koji će se organizovati (orijentaciono) aprila/maja 2017. u prostorijama VŠPEP (tačan datum će biti naknadno određen).

 

NAGRADE

VŠPEP je za pobednike predvideo vredne nagrade: vaučare za svakog člana pobedničkog tima u vrednosti od 500 evra za studiranje na VŠPEP. Vaučer glasi na donosioca.

Uz ove nagrade, VŠPEP će dodatno pripremiti nagrade u saradnji sa svojim partnerima iz oblasti biznisa.

Galerija

Download