Programi stručnog usavršavanja za zaposlene u prosveti

Naslovna najnovije

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP) dobila je dozvolu  za sporovođenje programa stalnog stručnog usavršavanja i to: OBRAZOVNA INFORMATIKA – osnova menadžmenta i upravljanja sistemom obrazovanja i tokovima finansiranja, MENADžMENT KONTROLA – u funkciji upravljanja obrazovanjem, MENADžMENT U OBRAZOVANjU – funkcija i proces savremenog upravljanja sistemom obrazovanja, OBRAZOVANjE I POSLOVNI SVET: razvijanje partnerstva, Opšti pogledi na povezanost i međuuslovljenost ekonomskog razvoja Srbije i obrazovanja, Reforma sistema finansiranja obrazovanja u Republici Srbiji, Upravljanje vremenom u funkciji upravljanja obrazovanjem i Finansijski menadžment u obrazovanju. 

Copyright ©

VSPEP 2020.All right reserved