Predavanje prof. dr Džejmsa Birksa na VŠ PEP

Naslovna najnovije

Prof. dr Džejms Birks, Canisius College, Bulfalo, United States of America, održao je predavanje na temu "Evolution & Changing Frameworks: A Vision for the Future", 28. marta 2016. na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu.

Prof. dr H. Džejms Birks (rođen 1. juna 1941. godine) je profesor antropologije na Kanisius koledžu u Bafalu (Njujork) gde predaje biološku antropologiju, forenzičku antropologiju, teorije u antropologiji, antropologiju i evoluciju, kao i antropologiju i film. Magistrirao je na odseku za antropologiju, a doktorirao na odseku za filozofiju na državnom Univerzitetu u Njujorku u Bafalu. Njegova akademska interesovanja uključuju teme iz polja evolucione nauke, kao i procesne filozofije. Birks je bio gostujući profesor po pozivu na Univerzitetu u Kembridžu i dvaput na Harvard Univerzitetu, kao i istaknuti naučni istraživač pri državnom univerzitetu u Njujorku – Geneseo. Autor je šest knjiga, uključujući nagrađivanu Teorije evolucije (Theories of Evolution, 1984), uredio je i dao doprinos nagrađivanoj petotomnoj Enciklopediji antropologije (Encyclopedia of Anthropology, 2006), kao i trotomnoj Enciklopediji vremena (Encyclopedia of Time, 2009) i dvotomnoj Antropologiji dvadesetprvog veka: referentni priručnik (21st Century Anthropology: A Reference Handbook, 2010). Njegove publikacije takođe uključuju 400 eseja, zapisa, poglavlja, članaka, uvoda i prikaza knjiga. Njegovi zapisi i predavanja naglašavaju kosmičku perspektivu i evolucionistički okvir. Oni se fokusiraju na šest lično osmišljenih osnovnih koncepata: kosmička nadbića, dinamčki integritet, nova teleologija, egzoevolucija, Homo futurensis, i želja za evoluiranjem. Kako bi održao prezentacije po pozivu, njegova putovanja su ga odvela na prestižne univerzitete i renomirane institute širom sveta, Australiju, Novi Zeland, Raratongu, Meksiko, Španiju, Nemačku, Egipat i Rusiju (kao i u mnoge druge zemlje). Obavljao je istraživanja u oblasti evolucione nauke na lokalitetu Kubi Fora u Africi, Galapagos ostrvima na Ekvadoru, kao i pri Vajoming dinosaurus centru u SAD-u. Od 2011. godine, dr H. Džejms Birks je istaknuti gostujući profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je održao predavanja o Đordanu Brunu, Čarls Darvinu, Rihard Vagneru, Fridrih Ničeu, Božidaru Kneževiću, Pjer Tejaru de Šardenu, Džon Djuiju i Marvin Farberu. Često drži prezentacije pri Kolarčevoj zadužbini o akademskim temama koje se odnose na koncepte vremena, ljudske evolucije i egzobiologije.

FOTO GALERIJA

Copyright ©

VSPEP 2020.All right reserved